Search Results for: เตาแม่เหล็กไฟฟ้า

กระทะ ยี่ห้อไหนดี

กระทะ กระทะ เป็นอุปกรณ์ประกอบอาหารที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้เพราะช่วยทำให้ขั้นตอนการผัดและทอดเป็นเรื่องง่ายขึ้น ส่วนประเภทของกระทะนั้นก็มีหลากหลายให้เลือกใช้ตามความถนัดและจุดประสงค์การใช้งาน ในสมัยก่อน กระทะจะสร้างจากเหล็กหล่อ ในปัจจุบัน เหล็กหล่อจะยังมีใช้บ้างโดยเฉพาะการทำอาหารกลางแจ้ง โดยกระทะส่วนใหญ่ในปัจจุบันจะใช้โลหะอย่างเช่น อะลูมิเนียม และ เหล็กกล้าไร้สนิม ทั้งอุปกรณ์และวิธีการสร้างของกระทะสมัยใหม่นั้นมีหลากหลาย นอกจากนั้นยังมีกระทะที่เคลือบด้วย Polytetrafluoroethylene หรือเทฟล่อน (Teflon) ทำให้เวลาทอดอาหาร อาหารจะไม่ติดกระทะ โดยกระทะเทฟล่อนจะเป็นที่นิยมในบ้านเรือนแต่ไม่เป็นที่นิยมในภัตตาคารหรือร้านอาหาร กระทะสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ กระทะธรรมดา กระทะธรรมดา คือ กระทะที่ทำจากโลหะต่าง ๆ …